พิพิธภัณฑ์การเกษตรสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนลูกพี่ลูกน้องคนประเทศไทยร่วมงาน “คิดถึงมิเลือน 9” เนื่องในวันเหมือนวันสวรรคต 13 ต.ค. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยอำนาจมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ความคิดสิ่งใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ต.ค. 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งรับดูผ่านช่องทาง Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • นิทรรศการเทิดทูนพระเกียรติ “ในความจำ” นำเสนอพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ หลักธรรม หลักคิด รวมทั้ง หลักเกณฑ์ ของท่าน ยังคงตรึงตราอยู่ในความจำอย่างมิรู้ลืม
  • นิทรรศการสิ่งใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  • การฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินรวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 หลักสูตร ตลอด 3 วัน
  • รับดูนิทรรศการพระมหากษัตริย์รักพวกเรา รวมทั้งภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ
  • ดู ช้อป พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากการเกษตรปลอดภัย จากโครงข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั้งประเทศ กว่า 50 ร้านค้า
  • กิจกรรมก้มรำลึก วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 15.๕2 น. ร่วมก้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยอำนาจมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร รวมทั้งฟัง เพลงที่ความคิดถึงโดยคุณศิรินทรา นิยากร ที่มาร่วมเห่กล่อมเพลงพระราชนิพนธ์แทนเสียงหัวใจของพวกเราคนประเทศไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยเห่กล่อมเพลงก้มรำลึกจากอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์รักพวกเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดวัน

การจัดงานในครั้งนี้ยังคงคุมเข้มวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งยังยังมีการจัดงานผ่านต้นแบบออนไลน์ สามารถรับดูถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : Wisdomkingmuseum ตลอดทั้ง 3 วัน