ครม.ทราบ เขยื้อนแนวทางรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งรากฐาน-พัฒนาระบบองค์ประกอบเบื้องต้น-ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชน ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รมต.นำแนวทางไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน ที่รีสอร์ทโซฟิเทล กระบี่ คนมั่งมีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองผู้ประกาศประจำนร แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.กระบี่ ว่า ครม.ทราบการลงพื้นที่ศึกษางานของ ครม.ในพื้นที่กรุ๊ปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา จังหวัดภูเก็ต ระนอง แล้วก็จังหวัดสตูล เพื่อเคลื่อนแนวทางแล้วก็แผนการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆอาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการแข่งของไทย ยกตัวอย่างเช่น แผนการพัฒนาสนามบินระนอง สนามบินนานาชาติกระบี่ แผนการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขท่าเรือจังหวัดภูเก็ต แล้วก็แผนการนำสายติดต่อสื่อสารลงดิน บริเวณจุดท่องเที่ยว แล้วก็ก่อสร้างท่าเรืออ่าวมาหยาบคายริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ผ่านแผนการพัฒนาธุรกิจบริการดินแล้วก็ปุ๋ยเพื่อชุมชน แผนการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ แผนการเพิ่มมูลค่าแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ความสวยงามจากผลิตภัณฑ์การเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากรากฐาน โดยพัฒนากรุ๊ปโอท็อป แล้วก็วิสาหกิจชุมชน แล้วก็แผนการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมัน โดยปรับปรุงแก้ไขระบบที่ดินสำหรับทำมาหากินแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำด้านการครองที่ดิน สำหรับในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.เปรียญภ. 4-01 แก้ไขที่ดินแล้วก็ที่พักอาศัย รวมถึงแผนการบ้านมั่นคง และการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองป้องกันแล้วก็การดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรทุ่งนา 2019 พร้อมกันกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการผลักดันและสนับสนุนการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพคนไทยทุกตอนวัย ทำแผนการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างจังหวะด้านการศึกษาของผู้ทุพพลภาพแล้วก็ด้อยโอกาส แล้วก็จัดการเล่าเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นดีเลิศ เกื้อหนุนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยแผนการการจ้างก่อสร้างขุดลอกแล้วก็ทะนุบำรุงชายฝั่งทะเลแล้วก็บริเวณร่องน้ำกันตรัง
การปฏิสังขรณ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

น.ส.รัชดาพูดว่า รัฐบาลปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการผลิตความรู้ความเข้าใจสำหรับในการแข่งแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง แล้วก็ส่วนราชการ นอกจากนี้ พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งเครือข่ายคมนาคมทางถนนหนทาง การบริหารจัดการหายนะ ติดตามหัวข้อปัญหาเรื่องการพัฒนาองค์ประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง แล้วก็ปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อชุมชนกำเนิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการไปมาหาสู่ดูวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันและส่งเสริมจากกองทุนเกื้อหนุนการอนุรักษ์พลังงาน แล้วก็ 3.การเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาศักยภาพเงินลงทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามแผนการพัฒนาที่พักอาศัยพอเพียง การปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดการเล่าเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบแล้วก็การเล่าเรียนตามความสะดวก เป็นต้น ดังนี้ นายกฯสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวนำข้อสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป