กรณีศึกษาจาก เหตุอัคคีภัย โรงงานสารเคมี หรือโรงงานโฟม หมิงตี้ อำเภอบางพลี จ.จังหวัดสมุทรปราการ เกิดเรื่องที่หน่วยงานรัฐ โดยยิ่งไปกว่านั้น กรมแบบแปลนเมือง และ กรมอุตสาหกรรม จำเป็นจะต้องรีบตรวจและแก้ไขไม่ให้ปัญหาดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเกิดขึ้นอีกและแปลงเป็นปัญหาทับซ้อนทางสังคม จะทำยังไง ระหว่างพื้นที่พักอาศัยของพสกนิกรกับ พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม แยกเป็นสัดส่วนที่ชัดแจ้งทั้ง เรื่องที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งมาก่อนชุมชนและชุมชนมีอยู่ก่อนโรงงานอุตสาหกรรม จะมาอ้างกฎหมายเป็นไม้บรรทัดโดยไม่นึกถึงหลักวิชารัฐศาสตร์อาจผิดจำต้องนัก

ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่บากบั่นเข้าไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดย อรรถพล ยามพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรุ๊ป การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในเครือทั้งปวง เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องของ ความมั่นคง ความปลอดภัย อนามัยและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยที่มีบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารเคมี ด้านวิศวกรรม ซึ่งมีผู้ที่มีความชำนาญมากมาย โดยยิ่งไปกว่านั้นด้าน Oil & Gas สามารถเข้าไปช่วยเหลือและยับยั้งเหตุได้ตรงจุดที่สุด
เนื่องด้วยด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทั้งในส่วนของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและชุมชนใกล้เคียงเอง ไม่ว่าจะเป็นที่มาบตาพุดหรือที่จังหวัดชลบุรี จะเน้นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ รวมไปถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสาธารณภัย กรมคุ้มครองปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย ที่สามารถจะช่วยเข้าไปยับยั้งเหตุเป็นปกติอยู่แล้วจึงมีประสบการณ์ตรงนี้

ความพร้อมเพรียงทั้งด้านสายงานระบบท่อส่งแก๊ส ที่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยโออาร์ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโฟมดับเพลิงรวมถึงรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไออาร์พีซี มีกลุ่มผู้ที่มีความชำนาญด้านสารเคมี บริษัท เอ็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทในกรุ๊ป พีทีครั้ง โกลบอล เคมิคอล หรือ GC ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดับเพลิง ช่วยเหลือ และยับยั้งเรื่องด่วน ทั้งในและต่างชาติ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาได้ตลอดระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหัวฉีดดับเพลิงแบบ Fix Monitor หุ่นยนต์ดับเพลิงและโฟมดับเพลิง

โรงงานแยกปิโตรเลียม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีรีบด่วน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของกรุ๊ปโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและใกล้เคียง จ.ระยอง
มีทีมงานเฉพาะกิจพิเศษ กรุ๊ป การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย41 คน ที่นำโดย ณัฐมั่งคั่ง ละอองทอง ผู้ที่มีความชำนาญด้านการบริหารสภาวะเรื่องด่วน ฝ่าดับเพลิงกัน 20 ชั่วโมง สามารถที่จะเข้าควบคุมเพลิงได้โดยตลอด

ที่สำคัญคือการบริหารจัดการข้างหลังเพลิงสงบ ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมหรือสารเคมีที่ตกค้างอันจะมีผลให้เกิดมลพิษกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่อยู่นอกบ่อและสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในบ่อ จำเป็นจะต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี แล้วก็การบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับประชาชนที่ได้รับผลพวง ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย ผ้าที่มีไว้สำหรับห่ม กล่องพลังใจ ไปจนกระทั่งหน้ากากคุ้มครองปกป้องพิษ ที่การห้ามเหตุอัคคีภัยโดยทั่วไปแล้ว จะมิได้ให้การช่วยเหลือโดยตลอดและพิจารณาถึงผลพวงด้านมลภาวะและสภาพแวดล้อมที่จะเกิดกับชุมชน
น่าจะเป็นโมเดลของความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี.