คุณสมบัติ ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิแก้ไข ประกันสังคมให้ส่งทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที่ www.sso.go.th เช็กข้อตกลง ตรวจดูสิทธิแก้ไขปัจจุบันอีกที

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โอนเงินแก้ไขมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ให้ผู้เอาประกันตน มัธยม33 มัธยม39 แล้วก็ มัธยม40 ครบทุกกลุ่มแล้วทั้งยังกลุ่มที่ได้รับแก้ไขรอบเดียว แล้วก็ได้รับแก้ไขรอบ 2 สำหรับ คนที่ตรวจดูสิทธิแก้ไข แล้วพบว่าได้รับสิทธิแก้ไข แต่เงินแก้ไขไม่เข้าบัญชี ให้รีบตรวจดูบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้อง

– ชื่อบัญชีตรงกับผู้ได้รับสิทธิประกันตน

– ผูกกับเลขบัตรประชาชน แล้วก็บัญชียังเคลื่อน

ให้จัดแจงบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้อง รับเงินแก้ไขอีกรอบวัน พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน64 แล้วก็ทุกวันพฤหัสบดี

40-1

ถ้าหากวันนี้เงินยังไม่เข้าบัญชี ตรวจดูสิทธิแก้ไขอีกที ถ้าหาก เข้าตรวจดูสิทธิ์แก้ไขแล้วพบว่าได้รับสิทธิ แต่ยังมิได้รับเงินให้รีบตรวจดูแก้ไขบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้อง

กลุ่มนี้ “ไม่ต้องทบทวนสิทธิแก้ไข”

ถ้าหากตรวจดูสิทธิแก้ไข ปัจจุบัน แล้วพบว่า มิได้รับสิทธิแก้ไข ให้ตรวจดูดังต่อไปนี้ ก่อนยื่นทบทวนสิทธิ จะยื่นทบทวนสิทธิแก้ไข พินิจพิเคราะห์ก่อนว่าเข้าข้อตกลงหรือไม่

1. ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับสิทธิแก้ไขหรือไม่ โดยพื้นที่ได้รับสิทธิแก้ไขหมายถึง29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้ม

40-2

2. ถ้าหากเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 33 จะต้องประกอบอาชีพใน 9 กลุ่มธุรกิจ มี

1)ค่ายพักแรมแล้วก็บริการด้านของกิน อาทิ โฮเต็ล รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร ร้านค้าเคลื่อนที่ บริการจัดเลี้ยง ร้านเหล้า

2)การขนส่งแล้วก็สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ อาทิ รถประจำทางผ่านจังหวัด รถรับจ้าง วินจักรยานยนต์ แท็กซี่ สามล้อ รถยนต์ห้องเย็น ขนส่งคอนเทนเนอร์

3)วิธีขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ อาทิ ห้าง ขายปลีกทั่วไป ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรสินค้า

4)กิจกรรมการจัดการแล้วก็บริการช่วยเหลือ อาทิ จัดอิเว้นต์ บริการชำระล้าง พาเที่ยว ไกด์ รปภ.

5)กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์แล้วก็กิจกรรมทางวิชาการ อาทิ บริษัทโปรโมท ออกแบบตกแต่ง ตรวจดูบัญชี ที่ปรึกษาภาษี

6)ข่าวสารแล้วก็การติดต่อสื่อสาร อาทิ ผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โรงหนัง

7)ก่อสร้าง อาทิ สร้างบ้าน ถนน ระบบน้ำ-ไฟ

8)กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง การละเล่น อาทิ ฟิตเนส สมาคม แสดงโชว์

9)กิจกรรมบริการด้านอื่นๆอาทิ สปา แต่งผม ทำเล็บ สถานที่ดูแลความสวยสดงดงาม กิจกรรมงานฌาปนกิจศพแล้วก็ที่เกี่ยวพัน
ดังนี้ มัธยม33 จะต้องขึ้นกับว่านายจ้างได้แจ้งสิทธิ ผ่าน https://www.sso.go.th/eform_news/ ระบบอีเซอร์วิส หรือไม่

3.ทบทวนสิทธิ มาตรา 40 แล้วก็มาตรา 39

-จะต้องประกอบอาชีพอิสระอยู่ในเขตพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม แล้วก็ขึ้นบัญชีเป็นผู้เอาประกันตนก่อนวันที่ 24 สิงหาคม64

-สำหรับการขึ้นบัญชีแล้วก็ชำระเงินสมทบ มัธยม40 ปฏิบัติการอยู่ในเขตพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ไม่ว่าจ่ายช่องทางอะไรก็แล้วแต่
แนวทางทบทวนสิทธิแก้ไข

-ดาวน์โหลดเอกสารทบทวนสิทธิแก้ไข ที่ www.sso.go.th

40-3

40-4

-สำหรับ มัธยม39 มัธยม40 ให้ผู้ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิแก้ไข กรอกแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารหลักฐานการชำระเงินสมทบ

-ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนไปยังสำนักงานประกันสังคม

-ยื่นทบทวนสิทธิแก้ไขได้ถึง 31 ต.ค.64

-รอคอยประกาศผลของการทบทวนสิทธิ์

-จัดแจงบัยชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้องรอคอยรับเงินแก้ไข

-ระบุโอนเงินแก้ไขรอบเก็บตกทุกวี่ทุกวันพฤหัสบดี จนถึง 31 ธันวาคม64

ที่อยู่สำนักงานประกันสังคม อาทิ

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/28 กลุ่ม 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์ : 0-2956-2345

โทรศัพท์ : 1506

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

เลขที่ 70 ตรอก 10 ถนนเทศบาลแต่งตั้งเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

ห้างสรรพสินค้าพันธู์ทิพย์ บางกะปิ ชั้น 5 เลขที่ 3191, 38 :ตรอกลาดพร้าว 127 (อุทิศ 1) ถนนลาดพร้าว แขวงลำคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240