ด่วน ผบ.ตำรวจ ลงชื่อคำสั่งตั้ง ตำรวจ ระดับ รองผบก.-ผกก. ย้ายราบเดิม ทั่วประเทศแล้ว วาระรายปี 2564 จัดแจงเผยแพร่ผ่านเว็บ สท.

วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตำรวจ ลงชื่อคำสั่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. รวมทั้ง ผกก. วาระรายปี 2564

โดย ที่ทำการกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจทานความถูกต้องแน่ใจสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจทานเสร็จ จะส่งคำสั่งดังที่กล่าวมาแล้วไปยัง กองสั่งการสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำสั่งดังที่กล่าวมาแล้วไปลงประกาศผ่านทางเว็บของ สท. ให้ทุกหน่วยรู้ถัดไป

ดังนี้ ที่ทำการกองสารนิเทศ ได้เตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ ถ้าหากว่าทาง สกพ. ส่งคำสั่งตั้งดังที่กล่าวมาแล้วมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยรู้ทันที อย่างไรก็ตาม สามารถสำรวจรายชื่อการตั้งเคลื่อนย้ายข้าราชการตำรวจวาระรายปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บ https://saranitet.police.go.th/news