นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เผย มติ มส. ชี้พฤติกรรม “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์ให้ความคิดเห็นทางการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.ทำงานสอบด่วน

วันที่ 4 พ.ค. นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พูดถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความคิดเห็นลักษณะการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อหนทางต่างๆทั้งมีการกระทำประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้ออกคำสั่งให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ เสนอหัวข้อนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรชมรมเพื่อตรึกตรองความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ซึ่งนับว่าไม่เป็นธุระของวัด
นายน้องชาย พูดว่า ล่าสุด ที่ประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 11/2564 ตอนวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติมีความเห็นว่า การกระทำดังกล่าวของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การเสนอความคิดเห็นทางการเมือง รวมทั้งเป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมอบหมายให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวเนื่องทำงานถัดไป
นายน้องชาย พูดว่า ตนสั่งย้ำให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ (พศ.) เร่งทำงานตามมติมหาเถรชมรม (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมถึงเจ้าคณะดูแลสงฆ์ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมตรวจตราพฤติกรรมของสงฆ์ที่มีการกระทำที่ไม่ใช่ธุระของวัด เพื่อมิให้กำเนิดความเสียหายวงการสงฆ์รวมทั้งศาสนาพุทธ.