วันที่ 29 เดือนเมษายน 2564 Ch3ThailandNews กล่าวว่า นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน พิธีกร ศบค. แถลงตอนหลังการสัมมนา ศบค.ชุดใหญ่ โดยที่ประชุมลงความเห็นคุมเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งเอาจริงเอาจัง 6 จังหวัด ดังเช่น จ.กรุงเทพฯ, จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, เชียงใหม่ รวมทั้งชลบุรี พร้อมขอความร่วมมืองดเว้นเดินทางออกนอกพื้นที่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

สำหรับมาตรการมีดังนี้

– ต้องสวมหน้ากากเมื่อออกนอกที่พักอาศัย หรืออยู่ในที่สาธารณะ

– ห้ามกิจกรรมที่มีการรวมตัวมากกว่า 20 คน

– งดเว้นทานอาหารในร้าน ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 21.00 น.

– ร้านสะดวกซื้อ เปิดเวลา 04.00 – 23.00 น.

– ปิดสถานบันเทิง

– ห้างสรรพสินค้า เปิดไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดปริมาณคน งดเว้นสนับสนุนการขาย โรงเรียนห้ามใช้อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน)

– ปิดสถานที่เสี่ยง ยกเว้นกีฬาที่เล่นกลางแจ้งไม่เกิน 21.00 น. แข่งโดยไม่มีผู้ชม

– ขอความร่วมมืองดเว้นเดินทางออกนอกพื้นที่