แนวทางตรวจดูสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” ดังนี้เงินทยอยฝากบัญชีแล้ว หากไม่พบข้อมูลต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นดีเห็นงามให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงงานประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งคุ้มครองความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบพบเจอกับปัญหาขาดทุน ลดภาระหน้าที่ค่าครองชีพสำหรับเพื่อการขจัดปัญหาราคาผลิตผลตกอับจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “วัววิด-19” รวมทั้งน้ำท่วม ทั้งที่กลไกตลาดยังคงดำเนินงานปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ในตอนที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 ชำระเงินวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564
งวดที่ 2 ชำระเงินวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การชำระเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลขณะที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ชดเชย

สำหรับแนวทางการตรวจดูสิทธิ์โครงงานประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวพสกนิกร พร้อมกดค้นหา
3. หากคนที่สมัครสมาชิกสำเร็จ รวมทั้งได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผลลัพธ์ “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” หากไม่พบข้อมูลการจดทะเบียน ต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน