ตอนวันที่ 4 ก.ค. 2564 นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวมาว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายตามโครงการจัดซื้อวัคซีนคุ้มครองป้องกันโรคโควิด-19 “วัคซีนตัวเลือก สิโนฟาร์ม” ประจำปีงบประมาณ 2564 ปริมาณ 2 หมื่นโดส งบประมาณปริมาณ 18,060,000 บาท (สิบแปดล้านหกหมื่นบาท) จัดหาวัคซีนคุ้มครองป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพแล้วก็ปริมาณพอเพียงแก่สามัญชนทุกกรุ๊ปในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลได้จองวัคซีนสิโนฟาร์มไป 2 หมื่นโดส แม้กระนั้นอยู่ระหว่าง รอคอยรับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันแล้วก็หยุดโรคติดต่อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้

ช่วงเวลาที่เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถึง วันที่ 4 ก.ค. 2564 ติดเชื้อรายใหม่ 21 ราย จาก อำเภอท่าศาลา 8 ราย อำเภอฉวาง 4 ราย อำเภอสิชล 2 ราย อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอทุ่งใหญ่ 1 ราย อำเภอทุ่งสง 1 ราย อำเภอลานสกา 1 ราย อำเภอปากพนัง 1 ราย แล้วก็ อำเภอสรรเสริญ 1 ราย ทำให้มียอดติดเชื้อสะสม 1,610 ราย
รักษาตัวในโรงพยาบาล 310 ราย รักษาหายแล้วสะสม 1,278 ราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงาน คราวหลังทางจังหวัดประกาศเปิดเตียงสนาม 7 ที่ เพื่อรองรับคนไข้โควิด-19 มีถิ่นฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช หวังจะเดินทางกลับมารักษาตัวที่นครศรีธรรมราช ปัจจุบัน แพทย์ดูแล สกุลวรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล กล่าวมาว่า ช่วงเวลาเช้ามืดวันนี้มีคนไข้กลับมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสิชลแล้ว ปริมาณ 10 คน มีถิ่นฐาน อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอเมือง ซึ่งทุกคนเข้าที่พักหอคนไข้โควิด-19 แล้วก็ทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักรังสี แนวทางการแพทย์ บุคลากรลำเลียงคนไข้ รปภ. ร่วมรับแล้วก็ประเมินอาการ เอกซเรย์ ตรวจเลือด ให้การรักษาเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วทุกคน

เช่นไรช่วงเวลาเช้าได้ส่งคนไข้สุดที่รักษาหายดีแล้วกลับไปอยู่บ้านได้อีกปริมาณ 15 คน ทุกคนแข็งแรงดี แม้ว่าจะมีคนไข้บางรายปอดบวม ในปริมาณนี้มีเด็กเล็กอายุเพียงแค่ 4 เดือน ร่วมอยู่ด้วย 1 คน เป็นคลัสเตอร์จากโรงงานทองคำเปลว ส่งกลับบ้านที่อำเภอพระพรหมคีรี โดยรถยนต์โรงพยาบาลพระพรหมคีรีมารับไปส่งถึงบ้าน บริการทั้งยังไปรับมารักษาแล้วก็ส่งกลับ