“จังหวัดนนทบุรี” ผ่อนผันมาตรการล็อกดาวน์ ให้เปิดสถานที่ 11 ชนิดได้แบบมีเงื่อนไข เริ่มวันนี้วันแรก พร้อมเปิดเผยสถานที่ปิดให้บริการชั่วครั้งคราว 31 แห่ง

เพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลวัววิด-19 จังหวัดนนทบุรี ได้โพสต์ข้อความว่า ล่าสุดมีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2415/2564 ระบุวันที่ 31 สิงหาคม 2564เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 62) รวมถึงมีการบรรเทาล็อกดาวน์คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วนเพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้มีการแพร่ขยายเชื้อไวรัสวัววิด-19 ในข้างปัจจุบันนี้สาธารณสุขได้ประเมินสถานการณ์ค่อนข้างจะทรงตัวและก็มีลักษณะท่าทางคลี่คลายในททางที่ดียิ่งขึ้นหากแม้ปริมาณผู้เจ็บป่วยรุนแรงในชั้นสูง ซึ่งสำเร็จสะสมมาจากการได้รับเชื้อในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ผู้ติดโรครายใหม่ในแต่ละวันมีปริมาณลดน้อยลง โดยตลอดประกอบกับคนที่ได้รับการรักาพยาบาลจนหายป่วยมีจำนวนหลายชิ้นขึ้น

non

non2

non3

non4