เตรียมความพร้อมผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดยาวัววิด 19 เข็มที่ 2 เตรียมพร้อมอย่างไร ได้ฉีดวันไหน ตรวจตราได้ที่นี่

วันที่ 12 เดือนสิงหาคม 2564 สำนักข่าวไทย กล่าวว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะประเภท รองผู้ประกาศสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อการฉีดยาวัววิด 19 ให้แก่ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 ภายหลังได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

sso

เริ่มฉีดยาเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนแบรนด์ใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมด โดยแบ่งผู้เอาประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)หมายถึงผู้เอาประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า แล้วก็จะครบกำหนดฉีดเข็ม 2 ด้านใน 12-16 อาทิตย์ ก็จะเป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าดังเดิม

– ผู้เอาประกันตนในพื้นที่จ.กรุงเทพฯที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม – 28 เดือนกันยายน 2564

– ส่วนกลุ่มฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564หมายถึงผู้เอาประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นแบรนด์สิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ด้านใน 3-4 อาทิตย์ เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดเหมือนกัน

– สำหรับผู้เอาประกันตนในพื้นที่จ.กรุงเทพฯที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 6 เดือนสิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16-27 เดือนสิงหาคม 2564

– ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ดังเช่นว่า นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, จังหวัดสมุทรสาคร แล้วก็นครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 13 เดือนสิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้า เมื่อวันที่ 16-27 เดือนสิงหาคม 2564
การนัดหมายฉีดยา

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดแนะให้ผู้เอาประกันตนรู้ล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้เตรียมความพร้อมศูนย์ฉีดยากระจัดกระจายทั่วพื้นที่จ.กรุงเทพฯทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด แล้วก็ทั้ง 5 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

แม้ไม่ได้รับ SMS จำต้องทำอย่างไร ?

แม้ผู้เอาประกันตนอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามที่มีการกำหนดข้างต้น แม้กระนั้นไม่ได้รับ SMS นัดแนะ สามารถตรวจตราวันนัดแนะฉีดยาเข็มที่ 2 ได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แม้ไม่เจอข้อมูล ขอให้รีบแจ้งเจ้านาย หรือ HR บริษัท ด่วน หรือแม้มีคำถาม ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 1 วัน
sso2

การเตรียมการก่อนฉีดยา

– นอนพักผ่อนให้พอเพียง

– งดเว้นการบริหารร่างกายหนัก

– สวมเสื้อที่สบายสำหรับเพื่อการฉีด ได้แก่ เสื้อแขนสั้น

– จัดแจงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดยา แล้วก็มาให้ทันตามกำหนดนัดแนะ