ปชช. 60% เป็นห่วงจัดงานลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ท่องเที่ยวงาน-ลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวคุ้มครองวัววิดเอาจริงเอาจัง ต้องการลอยวัววิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

ตอนวันที่ 14 พ.ย. “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของพสกนิกรทั่วทั้งประเทศ ปริมาณทั้งมวล 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมสั่งย้ำมาตรการความปลอดภัยรวมทั้งมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือเป็นการจัดงานลอยกระทงคราวแรกในช่วงที่ยังมีสถานการณ์วัววิด-19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พ.ย.ก่อนหน้านี้ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือปริมาณร้อยละ 60.04 บอกว่า เป็นห่วงเรื่องวัววิด-19 กลัวกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาปริมาณร้อยละ 52.29 บอกว่า เป็นการสงวนวัฒนธรรมไทย สืบทอดจารีตประเพณีอันดีงาม ปริมาณร้อยละ 50.00 บอกว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการท่องเที่ยว ปริมาณร้อยละ 44.28 บอกว่า ทำให้บรรยากาศครื้นครึก รื้นเริง ได้ผ่อนคลายไม่ให้เกิดความเคร่งเคลียด รวมทั้งปริมาณร้อยละ 31.43 บอกว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจะจัดงานได้ตามธรรมดา
เมื่อถามว่าภายหลังคลายล็อกรวมทั้งเปิดประเทศแล้ว พสกนิกรสนใจจะไปร่วมเทศกาลลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆไหม พบว่า ส่วนใหญ่หรือปริมาณร้อยละ 43.94 บอกว่า ไม่ไป รองลงมาปริมาณร้อยละ 30.68 บอกว่า ไม่แน่ใจ มีเพียงแต่ปริมาณร้อยละ 25.38 บอกว่า ไป 25.38 รวมทั้งเมื่อถามว่าถ้าหากได้ไปลอยกระทง พสกนิกรจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนใหญ่หรือปริมาณร้อยละ 33.50 บอกว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาปริมาณร้อยละ 26.99 บอกว่า กระทงสิ่งของธรรมชาติ ปริมาณร้อยละ 23.56 บอกว่า ทำกระทงเอง เป็นต้น เมื่อถามถึงความมั่นใจต่อมาตรการคุ้มครองวัววิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือปริมาณร้อยละ 40.86 บอกว่า ไม่ค่อยมั่นใจ ปริมาณร้อยละ 30.71 บอกว่า ยังคลุมเคลือ ปริมาณร้อยละ 23.57 บอกว่า ออกจะมั่นใจ รวมทั้งปริมาณร้อยละ 4.86 บอกว่า มั่นใจมากมาย

เมื่อถามถึงสิ่งที่ต้องการบอกหน่วยงานที่เกี่ยวในการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ พบว่า อันดับ 1 ปริมาณร้อยละ 86.82 บอกว่า มีมาตรการป้องกันวัววิด-19 อย่างเข้มงวด ใส่หน้ากากตลอดเวลา มีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง อันดับ 2 ปริมาณร้อยละ 63.05 บอกว่า สถานที่จัดงานจะต้องสมควร ระบายอากาศได้ดี ไม่แออัดคับแคบ อันดับ 3 ปริมาณร้อยละ 50.04 บอกว่า รักษาความปลอดภัย คุ้มครองอันตรายจากดอกไม้เพลิง ดอกไม้เพลิง ไฟไหม้ อื่นๆอีกมากมาย อันดับ 4 ปริมาณร้อยละ 47.89 บอกว่า เน้นสงวนวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงาม อันดับ 5 ปริมาณร้อยละ 41.52 บอกว่า วิเคราะห์ความแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ เมื่อถามถึงการลอยกระทงในปีนี้ที่มีวัววิด-19 แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาเช่นไร พบว่า อันดับ 1 ปริมาณร้อยละ 68.04 บอกว่า ละเว้นการไปสถานที่แออัดคับแคบ อันดับ 2 ปริมาณร้อยละ 62.16 บอกว่า ระวังสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อันดับ 3 ปริมาณร้อยละ 50.40 บอกว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด อันดับ 4 ปริมาณร้อยละ 44.52 บอกว่า ความสนุกสนานร่าเริงน้อยลง อันดับ 5 ปริมาณร้อยละ 39.90 บอกว่า ออมเพิ่มมากขึ้น

ดังนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่พสกนิกรต้องการลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า อันดับ 1 ปริมาณร้อยละ 87.84 บอกว่า วัววิด-19 อันดับ 2 ปริมาณร้อยละ 59.10 บอกว่า ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ อันดับ 3 ปริมาณร้อยละ 57.84 บอกว่า ของใช้แพง น้ำมันแพง อันดับ 4 ปริมาณร้อยละ 55.41 บอกว่า ความจน รวมทั้ง อันดับ ปริมาณร้อยละ 54.41 บอกว่า 5 ปัญหาการเมือง