พล.ต.อำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจ โต้กระแสโซเชียล การันตี คำสั่งตั้งเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ ระดับ “รอง ผกก.-สว.” เสร็จเรียบร้อย มีผลบังคับใช้ 7 ธันวาคมนี้ ลั่นไม่มีเลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

ช่วงวันที่ 6 ธันวาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) พล.ต.อำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ (ผู้บังคับบัญชาตำรวจ) เอ่ยถึง กรณีมีการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์คว่าการตั้งเจ้าหน้าที่รัฐ

ตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผกก.วาระประจำปี 2564 มีการวิ่งเต้นกันจึงทำให้การเผยแพร่คำสั่งช้า รวมถึงแชร์ข้อมูลว่าจะเลื่อนเผยแพร่คำสั่งตั้ง แล้วก็วันที่คำสั่งมีผลออกไปอีก ว่า การตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจระดับ รอง ผกก.-สว. วาระประจำปี 2564 เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ไม่มีเลื่อนออกไปแต่อย่างใด จากที่มีการแชร์ข้อมูล โดยคำสั่งมีผลพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ และไม่ได้มีสาเหตุช้าจากการวิ่งเต้นแต่อย่างใด

ดังนี้การตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ มีหลักเกณฑ์กรอบระเบียบข้อบังคับไว้แจ่มแจ้ง จำเป็นต้องประพฤติตามระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัดแค่นั้น การตั้งระดับ รอง ผกก.-สว. เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ที่ ผู้บังคับบัญชาตำรวจ มอบหมายให้ ผบช. เป็นคนลงนามในคำสั่งตั้ง โดยมีคณะกรรมการช่วยพิจารณา ก่อนเสนอ ผบช. เซ็นชื่อคำสั่งตั้งแล้วก็มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายถัดไป