เครื่องแต่งตัวมิสทิน แล้วก็มูลนิธิ ดร.อมรเทวดา ดีโรจนวงศ์ เขมรอบทุน “มิสทินสู้วัววิด” สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดอย่างมากของวัววิด-19 ในช่วงเวลานี้

ภายหลังจากเปิดให้สมัครสมาชิก ตอนวันที่ 12 สิงหาคมแล้วนั้น มีผู้ได้รับความเดือดร้อน สมัครสมาชิกขอรับทุนเข้ามาเป็นเยอะๆ ทางมูลนิธิ ก็เลยขอเพิ่มทุนบริจาค จาก 4,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท

ทุน “มิสทินสู้วัววิด” มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่แล้วก็สกุลเดียวกัน) โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท แล้วก็กล่องสินค้ามิสทินเพื่อเลี้ยงชีพ มูลค่า 1,000 บาท

เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สมัครสมาชิกเหมาะ www.มิสทินสู้วัววิด.com จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.

แล้วก็จะประกาศรายชื่อ บุคคลที่ได้รับการพิเคราะห์ฯ ผ่านทาง www.มิสทินสู้วัววิด.com ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2564

มิสทินแล้วก็มูลนิธิ ดร.อมรเทวดา ดีโรจนวงศ์ ขอเป็นกำลังหัวใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้