“ตรีนุช” เผยมติที่ประชุมหลังร่วมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งยังคณะกรรมการการศึกษาเล่าเรียนพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนเอกชน (กช.) รวมทั้งสำนักงานสนับสนุนการศึกษานอกระบบรวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนตามความสะดวก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เหตุเพราะสถานการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมกำหนดกรรมวิธีการปฏิบัติการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อช่องทางสำหรับเพื่อการเรียนรู้รวมทั้งสิทธิของเด็กนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา ครู รวมทั้งพนักงาน เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• สื่อสารรวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับเพื่อการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• ครู บางทีอาจไปเยี่ยมผู้เรียน นิสิตที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยพิเคราะห์ตามบริบทรวมทั้งประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 (ศบค.) รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาเล่าเรียนจะประเมินผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากโควิด-19 ไม่มาก สามารถเตรียมการจัดแจงเรียนการสอนในต้นแบบปกติเป็นหลักเป็นต้นว่าเดิม ส่วนหมายกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 11 ต.ค. 2564.