ราชกิจจาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทวดา-ปริมณฑล 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามรับประทานอาหารในร้าน ห้างสรรพสินค้าปิดเวลา 3 ทุ่ม ส่งผล 28 ไม่.ย.

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เว็บราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่กฎระเบียบออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการจัดการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้าน รวมกลุ่มสังสรรค์ ปาร์ตี้คึกคัก และก็ห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ลงชื่อ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ
สำหรับกฎระเบียบนี้ ส่งผลในพื้นที่กรุงเทวดา-ปริมณฑล และก็พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จ.ยะลา และก็จังหวัดสงขลา

สรุปกฎระเบียบ ดังต่อไปนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดทำงานก่อสร้าง อย่างต่ำ 30 วัน และก็ห้ามโยกย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว

2. การจำหน่ายของกินและก็เครื่องดื่มในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ อพาร์เม้นท์ ร้านสบายซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นๆเพียงแค่นั้น

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดจัดการได้ถึง 21.00 น. โดยงดให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. อพาร์เม้นท์ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์ประชุมหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ว่าให้งดการจัดประชุม การประชุมสัมมนา และก็จัดเลี้ยง

5. ห้ามดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีบุคคลจำนวนรวมกันเกินกว่า 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และก็เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจดูเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาด เมื่อเจอแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มเป็นก้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดบางทีอาจจัดการสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังที่กล่าวมาแล้วไว้เป็นการชั่วคราว

7. ให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์กระทำการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความยั่งยืนและมั่นคง กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดเลือกกรองการเดินทาง อย่างต่ำ 30 วัน ในเส้นทางการติดต่อสื่อสารเข้าออกชายแดนภาคใต้ และก็กรุงเทวดา-ปริมณฑล

8. ให้พลเมืองงดกิจกรรมด้านสังคมที่มีการรวมกลุ่ม ในลักษณะการสังสรรค์ งานจัดเลี้ยงคึกคักในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดและก็เอาจริงเอาจัง เป็นระยะเวลา 30 วัน เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามวัฒนธรรม
คำสั่งนี้ส่งผลต้ังแต่ว่าวันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6