ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับ 29 จว.พื้นที่สีแดงเข้ม ปฏิบัติต่อเนื่องถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยพร่ หลักเกณฑ์ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2548 (ฉบับที่ 30) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติอย่างเนื่องอีกระยะเวลาหนึ่ง พร้อมยกระดับมาตรการ เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดวัววิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุ้มครองป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดเพิ่มความรุนแรงขึ้น

แต่ จากการที่ได้ควบคุมรวมทั้งคุ้มครองป้องกันการแพร่ระบาดในกรุ๊ปแรงงานก่อสร้างในเขตพื้นที่จ.กรุงเทพฯรวมทั้งละแวกใกล้เคียง เพื่อคุ้มครองป้องกันการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน โดยปิดสถานที่ทำการก่อสร้างรวมทั้งบริเวณที่พักอาศัยชั่วครั้งคราวสำหรับคนงาน ตลอดจนได้มีการกำหนดมาตรการปิดสถานที่หรือกิจการที่มีการเสี่ยงบางครั้ง เพื่อผลดีสำหรับในการควบคุมรวมทั้งคุ้มครองป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ผลการดำเนินการตอนที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้จะรับผิดชอบสำหรับในการปรับปรุงสถานที่พักคนงาน รวมทั้งการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ การปรับปรุงแก้ไขสถานที่ประกอบกิจการรวมทั้งตระเตรียมมาตรการด้านคุ้มครองป้องกันรวมทั้งควบคุมโรค รวมถึงการควบคุมติดตามให้เป็นไปตามมาตรการพื้นที่ราชการกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงควรปรับการบังคับใช้บางมาตรการต่อกรุ๊ปบุคคล สถานที่ รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวโยง เพื่อลดผลกระทบต่อประชากร อีกทั้งด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสังคม แม้กระนั้นยังคงให้ประพฤติตามมาตรการควบคุมรวมทั้งควบคุมติดตามการป้องกันรวมทั้งควบคุมโรคจากที่ทางด้านราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดถัดไป

ทั้งนี้ สาระสำคัญของประกาศคือ ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งครัดเคร่ง (สีแดงเข้ม) จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด มี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี จังหวัดสมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) รวม 37 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ จังหวัดพัทลุง พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม จังหวัดยโสธร ระนอง ร้อยเอ็ด ลำปาง จังหวัดลำพูน เลย ศรีสะเกษ จ.สกลนคร สตูล สระแก้ว สุโขทัย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภูเขา จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี อุดรธานี อุบลราชธานี รวมทั้งอำนาจก้าวหน้า

ช่วงเวลาที่พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) รวม 11 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จังหวัดกระบี่ นครพนม น่าน บ่อน้ำกาฬ จังหวัดพะเยา พังงา แพร่ จังหวัดภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน รวมทั้งสุราษฎร์ธานี

– พื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งครัดเคร่ง (สีแดงเข้ม) อีกทั้ง 29 จังหวัด ยังให้ลดรวมทั้งจำกัดการย้ายที่เดินทาง ห้ามออกนอกที่พักอาศัยระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.พรุ่งนี้
– พื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งครัดเคร่ง ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากกว่า 5 คน
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากกว่า 20 คน
– พื้นที่ควบคุม ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากกว่า 50 คน
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากกว่า 100 คน
– พื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากกว่า 150 คน
– ร้านขายของกินหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานที่ประกอบกิจการอื่นที่มี

ลักษณะคล้ายกัน เฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งครัดเคร่ง ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ขายแบบดิลิเวอรีเพียงแค่นั้น ไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้ซื้อโดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้จำหน่ายรวมทั้งผู้ซื้อ

ทั้งนี้ ให้ประพฤติตามมาตรการนี้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนกระทั่งวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยให้ประเมินเหตุการณ์รวมทั้งความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงช่วงเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

คลิกอ่าน คำสั่งศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) ที่ 11/2564 เรื่อง พื้นที่เหตุการณ์ที่กำหนดเป็นหลักที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งครัดเคร่ง พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอันอื่น