ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่เมืองไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนโอกาส ปรับกฎที่ส่งผลให้เกิดความชักช้า สร้างความชัดเจน-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางด้านการเมืองหรือผลตอบแทน

วันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่เมืองไทย ออกประกาศ ที่ กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหมทั่วๆไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนปกป้องโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนโควิด ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่เมืองไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนปกป้องโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (วัคซีนโควิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วช่วงวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อสนับสนุนให้ทุกท่านรับวัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็วที่สุดนั้น จากเหตุการณ์การระบาดที่มีจำนวนผู้เจ็บป่วยเพิ่มขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

รวมถึงข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ประเภทต่างๆที่เพิ่มขึ้น ผู้ตัดสินบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่เมืองไทย จึงมีมติแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนปกป้องโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

1.รัฐบาลควรใช้ความอุตสาหะอย่างยิ่งสุดสำหรับในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้มีใช้อย่างพอเพียงทั้งยังจำนวนและก็ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันกลุ่มอย่างรวดเร็ว และก็ควรให้ความสำคัญกับการเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่กระจายอย่างเร็ว และก็ทำให้ประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลของวัคซีนต่ำลง
โดยรีบจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งยังคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และก็เพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับคนที่ได้รับวัคซีนสุดแต่บางทีอาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรก

2.รัฐบาลควรใช้ความอุตสาหะอย่างยิ่งสุดและก็เร็วที่สุด สำหรับในการนำเข้าวัคซีนโอกาสทุกจำพวกที่ได้รับการอนุญาตโดยอย. โดยปรับกฎข้อปฏิบัติและก็ระบบราชการที่ส่งผลให้เกิดความชักช้า รวมทั้งสนับสนุนการค้นคว้าวัคซีนและก็ผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับช่องทางและก็โอกาสสำหรับในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น

3.รัฐบาลควรบริหารจัดแจงกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดีขึ้นอย่างมีระบบ มีความชัดเจนและก็โปร่งใส ให้ความสำคัญกับวิธีการทางด้านการแพทย์และก็สาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางด้านการเมืองหรือผลตอบแทนใดๆรวมถึงจำต้องติดต่อทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเปิดเผยและก็เร็วทันใจ

4.ประชาชนควรเข้ารับวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลจัดหามาให้และก็วัคซีนโอกาส โดยยังจำต้องให้ความสำคัญของมาตรการการปกป้องโรคอย่างเช่น งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว เพราะเหตุว่าวัคซีนทุกจำพวกปกป้องการเกิดโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ว่าปกป้องลักษณะการเจ็บเจ็บป่วยรุนแรงและก็เสียชีวิตก้าวหน้า

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนเมื่อได้โอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้เจ็บป่วยและก็เพื่อนร่วมงาน ลดการระบาดข้างในสถานพยาบาล รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่นๆพนักงานทางด้านการแพทย์ และก็ประชาชนสำหรับในการเห็นด้วยวัคซีนโควิด-19
ประกาศในวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2564

นายแพทย์อนุตตร จิตตำหนินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่เมืองไทย

vaccine1