ลงทะเบียน SME ตรงนี้! ช่วยผู้ว่าจ้าง 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวั่นหวาดสถานประกอบการ ยังไม่รู้ “โครงการผลักดันแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” ถ้าเกิดสมัครสมาชิกตามที่ได้มีการกำหนดไม่ทัน ด้านใน 20 เดือนพฤศจิกายน 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำโครงการผลักดันแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ “ผลักดันการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 เดือนพฤศจิกายน 64 ปัจจุบันนี้มีสถานประกอบการสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 169,096 ราย หรือปริมาณร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานผู้รับจ้างชนชาติไทย 2,536,686 คน หรือปริมาณร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาสมัครสมาชิกร่วมโครงการเพียงแต่ 4 วันแค่นั้น ถ้าเกิดไม่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่ระบุจะมีผลให้เจ้านาย สถานประกอบการ เสียสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างชนชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ แล้วก็พล.อำเภอประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งควบคุมดูแลกระทรวงแรงงาน เป็นจริงเป็นจังที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แล้วก็สังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติโครงการผลักดันแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อเจ้านายสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ผู้รับจ้างชนชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกว่าจ้างตามข้อตกลงโครงการฯ มีรายได้ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัว อีกทั้งเจ้านาย สถานประกอบการ ได้รับเงินสมทบเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการ แล้วก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้สม่ำเสมอ ซึ่งผมกังวลเจ้านาย สถานประกอบการเล็กน้อยที่ยังไม่รู้โครงการฯ เดี๋ยวนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งโทรแจ้งเจ้านายในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบครั้งละราย เพื่อรับทราบข้อมูลแล้วก็มาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสุกใส โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดี๋ยวนี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ข้าราชการจากที่ทำการหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 แล้วก็ที่ทำการหางานจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ติดตามเจ้านาย สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนที่ตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อโปรโมทข้อมูลโครงการฯ แล้วก็เร่งรัดให้สมัครสมาชิกด้านในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังไม่เคยรู้ข้อมูลโครงการแล้วก็ยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นเจ้านายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME ผลักดันการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับเจ้านาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม แล้วก็มีลูกว่าจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ “ผลักดันการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จำต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสนับสนุน สำนักงานประกันสังคม 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินสมทบจากโครงการนี้ ในเรื่องที่เจ้านายไม่อาจจะสมัครสมาชิกร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย ใบมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อเจ้านายแล้วก็เลขบัญชี) แล้วก็สำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชน (เจ้านายบุคคลปกติ) โดยลงนามรับประกันสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อข้าราชการดำเนินงานให้ หรือถ้าเกิดอยากซักถามข้อมูลอื่นๆให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ใส่ความเห็น