รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวั่นหวาดสถานประกอบการ ยังไม่รู้ “โครงการผลักดันแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” ถ้าเกิดสมัครสมาชิกตามที่ได้มีการกำหนดไม่ทัน ด้านใน 20 เดือนพฤศจิกายน 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำโครงการผลักดันแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ “ผลักดันการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 เดือนพฤศจิกายน 64 ปัจจุบันนี้มีสถานประกอบการสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 169,096 ราย หรือปริมาณร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานผู้รับจ้างชนชาติไทย 2,536,686 คน หรือปริมาณร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาสมัครสมาชิกร่วมโครงการเพียงแต่ 4 วันแค่นั้น ถ้าเกิดไม่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่ระบุจะมีผลให้เจ้านาย สถานประกอบการ เสียสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างชนชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ แล้วก็พล.อำเภอประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งควบคุมดูแลกระทรวงแรงงาน เป็นจริงเป็นจังที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แล้วก็สังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติโครงการผลักดันแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อเจ้านายสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ผู้รับจ้างชนชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกว่าจ้างตามข้อตกลงโครงการฯ มีรายได้ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัว อีกทั้งเจ้านาย สถานประกอบการ ได้รับเงินสมทบเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการ แล้วก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้สม่ำเสมอ ซึ่งผมกังวลเจ้านาย สถานประกอบการเล็กน้อยที่ยังไม่รู้โครงการฯ เดี๋ยวนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งโทรแจ้งเจ้านายในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบครั้งละราย เพื่อรับทราบข้อมูลแล้วก็มาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสุกใส โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดี๋ยวนี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ข้าราชการจากที่ทำการหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 แล้วก็ที่ทำการหางานจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ติดตามเจ้านาย สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนที่ตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อโปรโมทข้อมูลโครงการฯ แล้วก็เร่งรัดให้สมัครสมาชิกด้านในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังไม่เคยรู้ข้อมูลโครงการแล้วก็ยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นเจ้านายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME ผลักดันการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับเจ้านาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม แล้วก็มีลูกว่าจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ “ผลักดันการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จำต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสนับสนุน สำนักงานประกันสังคม 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินสมทบจากโครงการนี้ ในเรื่องที่เจ้านายไม่อาจจะสมัครสมาชิกร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย ใบมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อเจ้านายแล้วก็เลขบัญชี) แล้วก็สำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชน (เจ้านายบุคคลปกติ) โดยลงนามรับประกันสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อข้าราชการดำเนินงานให้ หรือถ้าเกิดอยากซักถามข้อมูลอื่นๆให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว