“ธนาคารแห่งประเทศไทย” จับมือสถาบันการเงิน 22 แห่ง เปิด”มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล” ใครรู้ตัวว่าเป็นหนี้ ไปต่อไม่ไหว เช็กเงื่อนไขการเข้าร่วม รายละเอียดต่างๆได้ที่นี่

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการบัตรเครดิตรวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล จำนวน 22 แห่ง รวมทั้ง สำนักงานศาล กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินบัตรเครดิตรวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน”
สำหรับจุดประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ก็เพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือพลเมืองสำหรับเพื่อการแก้ไขหนี้สินแบบครบวงจร โดยพลเมืองที่มีหนี้สินบัตรในลักษณะต่างๆสามารถตรวจดูข้อแม้สำหรับเพื่อการขอรับการช่วยเหลือเกื้อกูลได้
ส่วนข้อแม้หรือรูปแบบหนี้สินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบ่งพวกเอาไว้ มีด้วยกัน 3 กลุ่มดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกหนี้ NPL ที่มีคำพิพากษารวมทั้งเข้าสู่กรรมวิธีบังคับคดีแล้ว

-ในกลุ่มนี้มีข้อเสนอแนะให้ชำระเฉพาะเงินต้น ไร้ดอกเบี้ย

-มีการวางกรอบการจ่ายชำระหนี้ไว้ 3 ระยะ เป็นภายใน 3 เดือน ภายใน 3 ปี รวมทั้งภายใน 5 ปี หากชำระได้ตามแผนก็จะชูดอกให้ลูกหนี้

กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้ NPLอยู่ในกรรมวิธีฟ้อง(ตั้งแต่ก่อนฟ้องหรืออยู่ระหว่างฟ้อง)

-เมื่อสมัครร่วมมหกรรมฯ จะมีการรับเรื่องเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกรรมวิธีไกล่เกลี่ยหนี้สินของศาล

-ในกลุ่มนี้มีข้อเสนอแนะผ่อนส่ง ระยะยาว อาทิเช่น ภายใน 10 ปี ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ขาดสภาพคล่องชั่วครั้งคราว ค้างชำระเกิน 3 เดือน

-รับข้อเสนอช่วยแปรสภาพหนี้สินเป็นระยะยาว มีระยะเวลาผ่อน 4 ปี อัตราค่าดอกเบี้ยจาก 16% เหลือ 12% ไม่เสียประวัติเครดิตบูโร
เมื่อตรวจตรวจดูว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนแล้ว สามารถสมัครสมาชิกระหว่างวันแห่งความรัก วันที่ 14 ก.พ. – วันสงกรานต์ วันที่ 14 เม.ย. 64 ผ่านช่องทางออนไลน์ถึงที่กะไว้
-สำนักงานศาล

-กรมบังคับคดี

-ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่พลเมืองไม่ถนัดช่องทางออนไลน์ สามารถติดต่อถึงที่กะไว้

-ศูนย์คุ้มครองป้องกันผู้รับบริการด้านการเงิน (ศอาจจะ.) โทร 1213 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.จะมีเจ้าหน้าที่ของ ธปท.ช่วยบริการกรอกข้อมูลให้
-ถ้าเป็นช่วงๆนอกเวลาทำการ สามารถส่งเมล์มาที่ fcc@bot.or.th ฝากชื่อรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ไว้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

หลังจากสมัครสมาชิกแล้วเสร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายใน 1 อาทิตย์ ถามไถ่ข้อมูลอื่นๆ โทร 1213 หรือธนาคารแห่งประเทศไทย