วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า แผนการ “พวกเราชนะ” ภายหลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ สำหรับกลุ่มสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในแผนการคนละครึ่งรวมทั้งพวกเราท่องเที่ยวด้วยกัน ที่รับรองตัวตนเสร็จด้านในวันที่ 27 เดือนมกราคม 2564 (กลุ่มสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถพิจารณาผลการคัดเลือกกรองได้เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับคนที่อยากพิจารณาสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. ไปสู่เว็บ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “พิจารณาสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อพิจารณาสถานะ
• เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• นามสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบบริบรูณ์แล้ว กดคำว่า “พิจารณาสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ทั้งนี้ กลุ่มสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะรวมทั้งได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าแผนการพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2564 จำนวน 2,000 บาท รวมทั้งจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์วันแล้ววันเล่าวันพฤหัสบดีจนกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 64

สำหรับกลุ่มสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่พิจารณาสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ” สามารถแสดงความจำนงขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com แค่นั้น โดยสามารถแสดงความจำนงได้เมื่อวันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 รวมทั้งสามารถพิจารณาผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บดังกล่าวมาแล้วข้างต้นด้วยเหมือนกัน
อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกที ตามคุณลักษณะที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยช่วงวันที่ 19 เดือนมกราคม 2564 รวมทั้งกระทรวงการคลัง จะจัดว่าผลการตรึกตรองทบทวนสิทธิ์เป็นอันจบ.