ขณะนี้ นอกจากวัคซีนโควิด-19 ที่ต้องเร่งฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังถือเป็นอาวุธสำคัญในการคุ้มครองปกป้องโควิด-19 ซึ่งบัดนี้ มีหลายต้นแบบ หลายยี่ห้อในตลาด แล้วเราจะทราบได้เช่นไรว่ายี่ห้อไหนได้มาตรฐาน แล้วก็มีคุณภาพ

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 64) ที่ประชุมหน่วยงานของลูกค้า แล้วก็โครงข่ายนักวิชาการเพื่อลูกค้า แถลงผลการทดลอง “หน้ากากอนามัย” ชนิดใช้ครั้งเดียว โดยมีการตรวจตราประสิทธิภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 เดือนสิงหาคม-3 เดือนตุลาคม64 ส่งไปทำการตรวจที่ห้องทดลองที่ได้มาตรฐาน หลังจากนั้น มีการจัดประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรายงานผลที่พบการทดลองไม่ว่าจะมอก. (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) อย. (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลหน้ากากอนามัย

ตรวจตรา หน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ

“ไพบูลย์ ช่วงทองคำ” ผู้ตัดสินนโยบายที่ประชุมหน่วยงานของลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ เผยผลการทดลองหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ โดยระบุว่า ความยากที่สุดเป็น หลายยี่ห้อเป็นภาษาต่างชาติ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี และไม่พูดว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดจัดชนิดและประเภทให้ห้องทดลองทดลองตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การทดลอง แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วๆไป 14 ยี่ห้อ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วๆไป (Medical Grade) แล้วก็การใช้งานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 ยี่ห้อ แล้วก็หน้ากากกลุ่มเครื่องไม้เครื่องมือคุ้มครองปกป้องฟุตบาทหายใจตามมาตรฐาน N95 จำนวน 19 ยี่ห้อ โดยส่งไปทดลองห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นห้องทดลองเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดลอง 2 เรื่อง
ทั้งนี้ มีการทดลอง 2 เรื่อง คือ สมรรถนะการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ยกตัวอย่างเช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วๆไป หน้ากากอนามัยด้านการแพทย์แล้วก็ด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดลองในหน้ากากอนามัยกลุ่ม N95 แล้วก็ “ทดลองความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลการทดลอง ดังนี้

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองใช้งานทั่วๆไป

 • กำหนดให้จะต้องมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าปริมาณร้อยละ 95
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • จำนวน 14 ยี่ห้อ
 • ผ่านหลักเกณฑ์ 3 ยี่ห้อ ยกตัวอย่างเช่น LOC , Medicare Plus แล้วก็ Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์กว่า 11 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองการใช้งานด้านการแพทย์ทั่วๆไปแล้วก็การใช้งานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้จะต้องมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ปริมาณร้อยละ98
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • ทดลอง 27 ยี่ห้อ
 • ผ่าน 3 ยี่ห้อ ยกตัวอย่างเช่น Double A Care, THC แล้วก็ Nam Anh
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 24 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครอง N95

 • กำหนดให้จะต้องมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ปริมาณร้อยละ95
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน มอก. 2480/2562
 • ทดลองทั้งหมด 19 ยี่ห้อ
 • ผ่านหลักเกณฑ์ 13 ยี่ห้อ ยกตัวอย่างเช่น Minicare , ตรางู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons แล้วก็ Link Care
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 6 ยี่ห้อ

สังเกตเช่นไรว่า “หน้ากากอนามัย” ได้มาตรฐาน

“สารี ยอดสมหวัง” เลขาธิการที่ประชุมหน่วยงานของลูกค้า พูดว่า ข้อสังเกตในการซื้อหน้ากากอนามัยด้านการแพทย์ ขั้นต่ำจะต้องมีเลขทะเบียนของ อย. เรายังจะต้องเผชิญกับโควิด-19 ที่จะอยู่กับเราอีกนาน แล้วก็นี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือพื้นฐานที่ต้อง ต้องการเห็นการควบคุมประสิทธิภาพที่ชัดเจน ผลการทดลองครั้งนี้จะช่วยทำให้ลูกค้ามีข้อมูลที่เพียงพอ แล้วก็มีคุณประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยได้อย่างแม่นยำ

“เพื่อเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลพวงต่อร่างกาย แล้วก็ สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานแล้วก็ส่งต่อข้อมูลผลการทดลองรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาซึ่งการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อการปกป้องลูกค้า”