264839

องคมนตรี มอบเข็มติดเสื้อสโมสรจรรยาบรรณให้ซี.พี.อินเตอร์เทรด

หมอเกษม วัฒนชัย องคมนตรี (คนซ้ายมือ) มอบเข็มติดเสื้อสโมสรจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี พุทธศักราช 2564 ให้กับบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีนายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (กลุ่มธุรกิจยี่ห้อฉัตร) (คนกลาง) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ เพื่อซ้ำเติมมาตรฐานองค์กรสม่ำเสมอ ด้วยจรรยาบรรณนำธุรกิจยืนยง มากยิ่งกว่า 10 ปี (เมื่อปี 2553 รวมทั้ง ปี 2563) จากหอการค้าไทยรวมทั้งที่ประชุมหอการค้าที่เมืองไทย รับรองการบรรลุเป้าหมายองค์กรในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์คนไทย ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รวมทั้งยึดหลักบรรษัทภิบาล กระทั่งเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งผ่านมาตรฐานการพิจารณาของคณะกรรมการฯ