อบจ.จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าเปิดลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ท้องนา’ รอบ 8 ธ.ค.นี้ อีก 1.5 หมื่นคน

หลังจากหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จ.จังหวัดนนทบุรี สัญชาติไทย และก็แก่ 18 ปีขึ้นไป โดยควรจะเป็นผู้เคยฉีดวัคซีนสิโนแวค 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว ลงทะเบียนรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์ท้องนา” ซึ่งทยอยฉีดให้ประชาชนไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (2 ธันวาคม) อบจ.จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์ท้องนา” ปริมาณ 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์รหัสเพื่อลงทะเบียน)

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • รับวัคซีนสิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม อย่างต่ำ 1 เดือน
  • ประชาชนสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าบ้านเซ็นการันตีการพักอาศัย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบรับรองการพักอาศัย

หลักฐานการลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือใบรับรองการพักอาศัย (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)

ทั้งนี้ สามารถสำรวจสิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 7 ธ.ค. ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 8 ธ.ค.