กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือลูกให้ผู้เอาประกันตน ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือลูกให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่ทีแรกเกิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-เดือนมีนาคม 2564

ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ทดแทนในกรณีช่วยเหลือลูก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ทดแทนในกรณีช่วยเหลือลูก เพื่อให้ผู้เอาประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ทดแทนในกรณีช่วยเหลือลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้เอาประกันตนรวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมในปัจจุบัน ก็เลยจำต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้ามีเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมอีก ผู้เอาประกันตนสามารถถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้งยัง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็กเงินช่วยเหลือลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• แล้วเข้าสู่ระบบ ถ้ายังมิได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียน)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินช่วยเหลือลูก เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1