รู้ยัง? “วันหยุด” เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โน่นคือ “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ คณะรัฐมนตรี เคาะมากขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดเดือนกันยายน 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มาพร้อมกับการ “ผ่อนคลายล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 เดือนกันยายน) เป็นวันแรก! อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญของกลุ่มผู้เอาประกันตน ที่กำลังจะได้ยื่น “ทบทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินแก้ไข “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกด้วยเหมือนกัน นอกเหนือจากนั้น รู้หรือไม่? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษมากขึ้นมาใหม่ด้วย (จากความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี เมื่อสิ้นเดือน ธันวาคม2563)

กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์ เชิญชวนคนไทยมาเช็ควันหยุดหลายวันระดูเดือนกันยายน 2564 กันหน่อย ด้วยเหตุว่าในเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา โน่นคือ “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 แล้วก็ทำให้มีวันหยุดหลายวันตอนสุดสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดหลายวันเดือนกันยายน (วันมหิดล)
ตอนเดือนกันยายนมีวันสำคัญที่ คณะรัฐมนตรี เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 24 ชั่วโมงหมายถึงวันมหิดล จึงทำให้เดือนนี้มีวันหยุดหลายวันต่อเนื่องกัน 3 วันร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น

– ศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 เดือนกันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 เดือนกันยายน 2564

“วันมหิดล” ธนาคารก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารด้วย โดยมีข้อมูลที่ได้รับมาจากประกาศของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” ระบุว่า มีการกำหนดวันหยุดทำของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น

วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2564
วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564
อีกทั้งในเดือนตุลาคม 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามจารีตประเพณีของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) แล้วก็กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน