ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินแก้ไข ม.33 เช็คสิทธิ์ถึงที่เหมาะเว็บไซต์ www.sso.go.th หากยังไม่ได้สิทธิรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความกำหนดถึงการจ่ายเงินแก้ไขผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี แล้วก็อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 27-28 เดือนกันยายน 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพียงแค่นั้น แล้วก็จะโอนตามลำดับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วย

นอกเหนือจากนั้น ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจตราสิทธิรับเงินแก้ไขประกันสังคมถึงที่เหมาะเว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วก็หากผู้ประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าหลักเข้าเกณฑ์หลักเกณฑ์ได้รับเงินแก้ไขแต่เมื่อตรวจตราสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทบทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วหลังจากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบ กำหนดเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้กระจ่าง แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเบอร์โทรเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้เหมือนกัน

33