พิธีกรสำนักงานประกันสังคม รับรอง “ผู้ประกันตนมาตรา 33” ได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท เพิ่มรอบ 2 อีกงวดแน่ๆ คอยเข้า ครม.พรุ่งนี้

เช็กสิทธิรับเงินเยียวยา สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ พิธีกรสำนักงานประกันสังคม เผยถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม รอบ 2 ว่า กระทรวงแรงงาน จะนำเรื่องดังที่กล่าวผ่านมาแล้วไปสู่ที่ประชุม ครม. ในวันที่ 7 กันยายน นี้ เพื่อขอใคร่ครวญอนุมัติกรอบวงเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกคนละ 2,500 บาท รวมเป็นรับเงินเยียวยาทั้งหมดทั้งปวง 5,000 บาท เพราะเป็นผู้ที่ถูกสั่งเลิกกิจการตั้งแต่เดือน เดือนกรกฎาคม-ส.ค. 2564 ตรงเวลา 2 เดือน เหมือนกับผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบที่ 2 ด้วย

เวลาที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด จะไม่ได้เงินเยียวยารอบที่ 2
สรุปเงินเยียวยา จากสำนักงานประกันสังคมที่จะเข้าที่สัมมนา ครม. วันพรุ่งนี้ (7 กันยายน64) เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 คนละ 2,500 บาท
ส่วน 13 จังหวัดแรก การโอนเงินรอบ 2 อีกทั้ง มาตรา 33 มาตรา 39 รวมทั้ง มาตรา 40 พิธีกรประกันสังคม แจกแจงดังนี้

13 จังหวัดแรก จะโอนให้ทันสิ้นเดือนเดือนกันยายนนี้ หากไม่ทัน จะโอนให้ต้นเดือนเดือนตุลาคม (หากมีการเจาะจงวันแล้วจะแจ้งให้ทราบในทันที)

พื้นที่ 3 จังหวัด +16 จังหวัด ผู้ประกันตนมาตรา 40
ที่สมัครเข้ามาใหม่ หากขึ้นสถานะเป็นผู้ประกันตนแล้ว
เช็กสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน หรือ 8-15 กันยายนนี้
หากเช็กแล้วได้สิทธิ คอยเงินเข้าตั้งแต่ 15 กันยายนเป็นต้นไป

หากเช็กแล้วไม่ขึ้นสิทธิ ให้ยื่นทวนสิทธิได้ในทันที ก่อน 30 เดือนกันยายน 2564 นี้