หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันนี้ (5 เดือนกุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้ฯ เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยขายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ดังเช่น – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.กสิกรไทย และ บมจ.ไทยการค้า
“ประเทศชาติธุรกิจ” เก็บรวบรวมกระบวนการจองพันธบัตร “เราชนะ” ทั้งยัง 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน จำเป็นต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้น สามารถทำรายการซื้อขายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดขาย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อสมัครสมาชิกพอดีธนาคารตัวแทนจำหน่าย ดังต่อไปนี้
• ธนาคารไทยการค้า
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทวดา
• ธนาคารกสิกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการสมัครสมาชิก มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์)
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้นสามารถทำรายการซื้อขายพอดี สาขาธนาคารตัวแทนจำหน่าย