ไปสู่เดือนที่ 5 ของปี 2564 แล้ว แม้จะผ่านช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันเทศกาลวันสงกรานต์ บางบุคคลได้เดินทางกลับถิ่นกำเนิด หรือเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆแต่ว่าปีนี้นับเป็นปีที่สองที่ทุกคนยังจำเป็นต้องดำรงชีวิตแบบนิวนอร์มอล สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆเพราะว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาร้ายแรงอีกรอบ

dayoff1

เหมือนกับพ.ค. 2564 แม้จะมีวันหยุดอยู่ยาวนานหลายวัน แต่ว่าก็ยังคงจำเป็นต้องดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังกันต่อไป โดย “วันหยุด” ในพ.ค.ของปีนี้ มีทั้งวันหยุดรายปี และวันหยุดพิเศษที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเคาะวันหยุดประจำภาคเสริมเติมเข้ามาอีกด้วย “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้สรุปวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ไว้ดังต่อไปนี้

• วันหยุดพ.ค. 2564

สำหรับวันหยุดพ.ค. 2564 มีทั้งปวง 5 วัน อาทิเช่น

– วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงาน (วันหยุดภาคเอกชน)

– วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดทดแทนวันแรงงาน

– วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล

– วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันหยุดเทศกาลบุญบั้งไฟ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันหยุดประจำภาค)

– วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา

ทั้งนี้ก็เลยทำให้พ.ค. 2564 มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันทั้งปวง 4 วันหมายถึงตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ วันหยุดดังที่กล่าวถึงมาแล้ว มีทั้งวันที่ได้หยุดทั้งยังส่วนของภาครัฐและเอกชน และบางวันอาจเป็นหยุดของภาคเอกชนสิ่งเดียว ซึ่งควรตรวจสอบกับต้นสังกัดให้กระจ่างแจ้งถูกต้องอีกรอบ