ราษฎรบ้านไผ่ ต.เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดทำบุญ “ข้าวตกแต่งดิน” จารีต การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว มีการจัดของคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดรุ่งเช้ามืด

ช่วงวันที่ 6 เดือนกันยายน ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ต.เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ราษฎรด้วยกันทำบุญสุนทานเดือน 9 หรือ บุญข้าวตกแต่งดิน เป็นจารีตการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว ข้าวตกแต่งดินจะประกอบด้วย ข้าว ของคาวหวาน หมากพลูรวมทั้งบุหรี่ ซึ่งพวกเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือแขวนไว้ตามต้นไม้ในรอบๆวัด
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดบุญข้าวตกแต่งดินมีว่า ครั้งยุคพุทธกาล มีพี่น้องของพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารไปทานอาหารของพระ ตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรต เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารไปถวายทานแก่พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระแล้ว มิได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลายามค่ำคืนก็เลยพากันมาส่งเสียงก่อกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารก็เลยไปถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงบอกเหตุให้ทราบ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารทรงทราบ ก็เลยถวายสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้อง ก็เลยก่อให้เกิดเป็นจารีตบุญข้าวตกแต่งดินขึ้น

phet1

โดยในพิธีนั้น พระสมุห์นานกันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้พรมน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนำไปวางไว้ดังที่ต่างๆเพื่อวิญญาณรวมทั้งเปรตได้มากินอาหารตามความเลื่อมใส โดยราษฎรจะนำของกินมาให้พิธีตั้งแต่ในวันแรม13 เย็น เดือน 9 เป็นการถวายทาน ถือศีล ฟังเทศน์ พอเพียงรุ่งอรุณในวันแรม14 เย็นเดือน 9 เวลาราวๆ 04.00 น. ถึง 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่เตรียมไว้ไปถวายหรือแขวนในรอบๆวัด สำหรับเพื่อการวางข้าวของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว บางเขตแดนอาจทำก่อนถวายทานก็มี

phet2

จากการซักถามราษฎรในพื้นที่ บ้านไผ่ บอกว่า จารีตบุญข้าวตกแต่งดิน เป็นจารีตของคนภายในชุมชนรวมทั้งใกล้เคียงได้สืบสานจารีตทำกันมาตั้งแต่รุ่นบิดาอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ตายไปแล้ว รวมทั้งจะก่อให้ทุกปี ตามความเลื่อมใสราษฎรจำนวนมากมีความรู้สึกพอใจที่ได้ทำบุญสุนทานอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องที่ตายไปแล้ว เพื่อจะได้ทานอาหารไม่ยากไร้