อัปเดตเหตุการณ์ “โควิด-19” วันนี้ผู้ติดเชื้อโรครายใหม่เพิ่มขึ้น 13,798 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,391,477 ราย หายกลับไปอยู่บ้าน 14,133 ราย ดับเพิ่ม 144 ศพ

ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานเหตุการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 15 เดือนกันยายน 2564 มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 13,798 ราย แยกเป็นทั่วไป 13,347 ราย และก็จากคุก/ที่ต้องขัง 451 ราย หายกลับไปอยู่บ้าน 14,133 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) ปริมาณ 1,391,477 ราย และก็มีผู้ตายเพิ่ม 144 ศพ.

covid1