ByAlyssa Crawford

ส.ค. 31, 2021

คณะรัฐมนตรีเห็นดีเห็นชอบปรับกรอบแก้ไข เพิ่ม 4.4 หมื่นล้าน อนุมัติแรงงานอิสระ มาตรา 39 รวมทั้ง 40 ใน 13 จังหวัด รับ 5,000 บาทอีกรอบ

วันที่ 30 ส.ค. 2564 นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 ว่า คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบปรับกรอบวงเงินแผนการแก้ไขผู้เอาประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสูงสุดรวมทั้งครัดเคร่งใน 29 จังหวัด โดยขยายกรอบวงเงินเพิ่มเติมอีก 44,314 ล้านบาท รวมเป็นปริมาณ 77,785 ล้านบาท (จากเดิมที่เคยอนุมัติไปแล้ว 33,471 ล้านบาท) จากที่กระทรวงแรงงาน รวมทั้งสำนักงานประกันสังคมได้เสนอเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564
ดังนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นดีเห็นชอบให้ขยายการให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด–19 ในพื้นที่ 13 จังหวัดเป็นกรุงเทพมหานคร นครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี รวมทั้งอยุธยา ซึ่งก่อนหน้านี้รับสิทธิแก้ไขไปแล้ว 5,000 บาทต่อคน จะได้รับสิทธิแก้ไขเพิ่ม 5,000 บาทต่อคน อีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน

โดยมีผู้เอาประกันตนใน 13 จังหวัดได้รับสิทธิในครั้งนี้ปริมาณ 6,171,082 คน รวมเป็นวงเงินทั้งหมดทั้งปวง 61,710,820,000 ล้านบาท ดังนี้ การยินยอมจ่ายเงินในรอบที่เพิ่มนั้น จะปฏิบัติการภายในก.ย.ที่จะถึงนี้

33-1

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน กล่าวถัดไปว่า กลุ่มผู้เอาประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ตามข้อตกลงแต่ว่าตกหล่นสำหรับเพื่อการโอนเงินรอบแรก ทั้งผู้เอาประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ให้รีบปฏิบัติการพิจารณาข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้นำข้อมูลของผู้เอาประกันตนขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อผู้เอาประกันตนกลุ่มตกหล่นสามารถพิจารณาว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนฝากบัญชีไม่ได้เพราะเหตุผลใด รวมทั้งแนะนำแนวทางปฏิบัติการปรับแต่ง เมื่อวันที่ 1- 30 ก.ย. 2564 นี้

พร้อมย้ำไปยังผู้เอาประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่ประจำตัวสามัญชนกับธนาคารเพียงแค่นั้น ซักถามรายละเอียดอื่นๆได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง