สำรวจ www.เราชนะ.com ลงทะเบียนวันพรุ่ง!! จำเป็นต้องเตรียมพร้อม เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดลงทะเบียน www.เราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งแผนการ “เราชนะ” ได้รับความสนใจจากพลเมืองติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระหน้าที่ค่าครองชีพให้แก่พลเมือง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินเยียวยาวัววิด” ถึงแม้รัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “เราชนะ” ให้แก่พลเมือง วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะตรึกตรองจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมพลเมืองทุกกลุ่มอาชีพ

คุณสมบัติ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามแผนการฯ
2. ไม่เป็นผู้เอาประกันตนตามมายี่ห้อ 33 โดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามข้อตกลงการได้รับคุณประโยชน์ทดแทนกรณีไม่มีงานทำจากสำนักงานประกันสังคมในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามแผนการฯ
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามแผนการฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการคลังการคลังของเมือง พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นนักการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบปฏิบัตินักการเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ปรับแก้เพิ่มเติมอีกในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามแผนการฯ
5. ไม่เป็นผู้รับเงินบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงจะประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

กรุ๊ปผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 29 ม.ค. 2564 ผ่านเว็บ www.เราชนะ.com

กรรมวิธีเข้าไปที่เว็บ www.เราชนะ.com รวมทั้งเริ่มทำลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 ม.ค.64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยคราวนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าปริมาณสิทธิ พลเมืองสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเราชนะ” หลังจากนั้นจะมีเนื้อหาของแผนการ เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสิทธิ รวมทั้งข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับแผนการเราชนะ รวมทั้งมีช่องให้คลิก “ยืนยัน”
รวมทั้งไปสู่หน้าเนื้อหาเฉพาะบุคคล หน้านี้พลเมืองต้องกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังเช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าต่อมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำประมวลผล ให้คอยสักประเดี๋ยว หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีเนื้อความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะปฏิบัติการสำรวจคุณสมบัติ ตามข้อตกลงแผนการ

แม้เจอปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com สอบถามได้ที่ สศค. โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 รวมทั้ง แบงค์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (1 วัน)